Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

 

>

САОПШТЕЊЕ: СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ УСВОЈИЛА ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О РАДУ

САОПШТЕЊЕ: СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ УСВОЈИЛА ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О РАДУ
Датум објаве: 24.12.2019 08:57 | Аутор: мрсс

Испис Штампај страницу


Посланици у Скупштини Црне Горе усвојили су Приједлог закона о раду. Гласао је 41 посланик. Сви су гласали за.

Министар рада и социјалног старања Кемал Пуришић казао је раније да Закон о раду представља једно од затварајућих мјерила за Поглавље 19 Социјална политика и запошљавање, те да је потреба за доношењем новог закона проистекла из обавезе усклађивања са прописима Европске уније (14 директива) као и Међународне организације рада. 

„Преговори са Европском комисијом завршену су 13. новембра 2019. године када смо добили позитивно мишљење о потпуној имплементацији 14 директива у текст закона“, казао је Пуришић. 
Он је рекао да су основни циљеви закона јачање инструмената институција које се баве заштитом права запослених, повећање флексибилности на тржишту рада, ефикасније сузбијање сиве економије, додатна хуманизација процеса рада и лијечење транзиционих ожиљака.

Министар Пуришић је појаснио да се сузбијање сиве економије препознаје кроз сљедеће новине:

- Закључивање уговора о раду прије ступања на рад, а у случају да то послодавац не учини сматра се да је лице засновало радни однос на неодређено вријеме;
- Послодавац је дужан да запосленом уручи примјерак уговора о раду;
- Трансформација уговора о раду на одређено вријеме у уговор о раду на неодређено вријеме.
- Трајање прековременог рада на 8 умјесто 10 – недјељно, односно 32 са 40 –мјесечно;
- Годишњи одмор се не може замијенити новчаном надокнадом. Неприкосновено право запосленог;
- Исплата зараде ће се вршити искључиво преко жиро рачуна а обрачун зараде ће имати снагу извршне исправе;
- Прекид рада без кривице запосленог биће обавеза послодавца да му исплати зараду у висину 60% просјечне зараде остварен у посљедњих 6 мјесеци.
- Заштита од престанка радног односа на одређено вријеме док траје породиљско одсуство.
- Посебна заштита запосленог код: послодавца, Инспекције рада, Агенције за МРРС и судова.
-Споразумни раскид радног односа производиће дејство само кад се овјери код нмадлежног органа.

Флексибилност на тржишту рада се препознаје кроз сљедеће новине:

- Заснивање радног односа без претходног јавног оглашавања, која обавеза се не односи на јавне установе, привредна друштва, установе чији је оснивач држава и локална управа. Рок трајања огласа 3 дана;
- Уведена је обавеза послодавцу који има више од 10 запослених да има акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;
- Заснивање радног односа даном ступања на рад;
- Трајање уговора о раду на одређено вријеме продужено је на 36 мјесеци умјесто досадашњих 24 мјесеца;
- Уговор о раду са непуним радним временом за све запослене са ¼ пуног радног времена. Изузетак је предвиђен за уговор о раду директора који нема ограничења. До сада је ограничење било ¼;
- Закључивање уговора о допунском раду, али не дуже од ½ пуног радног времена;
- Уговор о раду ван просторија послодавца: рад на даљину и рад од куће и рад у домаћинству, као посебна врста уговора о раду;
- Закључивање Уговора о раду преко Агенције за привремено запошљавање али не дуже од 24 мјесеца;
- Уговорена зарада са диреклтором, менаџером или другим запосленим који обавља посебне послове од значаја за послодавца;
- Застаријевање новчаних потраживања на 4 године умјесто одредбе – незастаријевања;

- Мјере за повреду радне обавезе:
 
1) новчана казна за лакшу и тежу повреду радне обавезе,
2) мјера опомене, 
3) условни престанак радног односа, и 
4) престанак радног односа;

-Отказивање уговора о раду од стране послодавца без вођења дисциплинског поступка у 50 случајева предвиђених законом, колективним уговорима, као и уговором о раду.

Јачање инситуција које се баве заштитом права запослених се препознаје кроз сљедеће новине: 

- Обавеза покретања поступка за повреду права из радног односа пред надлежним органом за мирно рјешавање спорова у којем случају је послодавац дужан да прихвати поступак, прије покретања пред надлежним судом;
- Обавеза обавјештавања инспекције рада о увођењу ноћног рада као и рада за вријеме државних и вјерских празника;
- За исплату потраживања након престанка радног односа запослени има право да се обрати Инспекцији рада.

Министар је подсјетио да је рад на Закону о раду трајао око 3 године, а радна група била је сачињена од представника свих социјалних партнера, Управе за инспекцијске послове, Универзитета Црне Горе као и невладиног сектора.