Manja slova Veća slova RSS 

Djelatnosti

17.07.2009.

Djelatnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja

Ministarstvo, rada i socijalnog staranja vrši poslove uprave koji se odnose na: radne odnose, zarade i druga primanja iz rada i po osnovu rada; zapošljavanje i praćenje obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada u svim oblicima rada, izuzev u državnim organima; zapošljavanje i rad stranaca u Republici i zaštitu građana Republike na radu u inostranstvu; predlaganje, pregovaranje, zaključivanje i implementaciju sporazuma i drugih ugovora iz oblasti rada i zapošljavanja; implementaciju obaveza i direktiva EU iz oblasti rada i zapošljavanja; zaštitu na radu; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja za sve oblike rada; učešće u zaključivanju međunarodnih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju; učestvovanje u pripremi za ratifikaciju sporazuma...

25.06.2009.

Opis djelatnosti ministarstva

Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja vrši poslove uprave koji se odnose na: ostvarivanje, organizaciju i djelovanje sistema zdravstvene zaštite; zdravstveno osiguranje i obezbjeđenje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda; zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe; zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, buke i vibracija; nadzor nad upotrebom jonizujućih zračenja u medicinske svrhe i njihovim bezbjednim odlaganjem; nacionalnu politiku u oblasti proizvodnje i prometa ljekova i medicinskih sredstava...

25.06.2009.

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu vrši poslove koji se odnose na...

25.06.2009.

Sektor za socijalno staranje i dječju zaštitu

Sektor za socijalno staranje i dječju zaštitu vrši poslove koji se odnose na: zaštitu porodice, pojedinca, djece u riziku i lica u stanju socijalne potrebe...

25.06.2009.

Sektor za tržište rada i zapošljavanje

Sektor za tržište rada i zapošljavanje vrši poslove: praćenja i unapređenja politike zapošljavanja, održavanja zaposlenosti, stimulisanja i podrške politici tržišta rada...

25.06.2009.

Sektor za radne odnose

Sektor za radne odnose vrši poslove koji se odnose na: praćenje i unapredjivanje sistema za oblast radnog zakonodavstva...

25.06.2009.

Sektor za informatiku i analitičko-statističke poslove

Sektor za informatiku i analitičko-statističke poslove vrši poslove koji se odnose na: pripremanje, praćenje i sprovođenje strategije razvoja informacionog društva...