Manja slova Veća slova RSS

 

>

SAOPŠTENJE:Predstavnici područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad uspješno završili obuku „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“

SAOPŠTENJE:Predstavnici područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad uspješno završili obuku „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“
Datum objave: 31.03.2017 12:25 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


U Podgorici je u srijedu i četvrtak, 29 i 30. marta 2017. godine održana obuka za zaposlene u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centrima za socijalni rad na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“. Obuke su realizovane u okviru druge komponente projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad, koji se sprovodi u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a projekat sprovodi konzorcijum WYG International iz Velike Britanije. Obuku je održao projektni tim u sljedećem sastavu, Vanja Hazl, voditeljica projekta tehničke pomoći, Lili Milošević, ekspertkinja na projektu-trenerica i Goran Milošević, ekspert na projektu-trener. 

Tokom dvodnevnog rada, kroz interaktivnu komunikaciju, učesnicima su predstavljena iskustva iz zemalja Evropske unije, kroz primjere dobre prakse u segmentima socijalne i politike zapošljavanja u EU, socijalnog preduzetništva i društvene aktivacije osjetljivih grupa u EU. Polaznici su posebno bili zaitneresovani za segment socijalnog preduzetništva, koje je predstavio ekspert Goran Milošević, kroz primjere dobre prakse i situaciju u Evropskoj uniji, ističući da trenutno u EU u toj oblasti radi oko 2 miliona organizacija, koje ostvaruju oko 10% BDP-a i zapošljavaju 6% svih zaposlenih u EU. 

Osnovna svrha obuke bila je poboljšanje praktičnih vještina polaznika u radu sa osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije i unaprijeđenje kapaciteta za upravljanje i saradnju zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje i centrima za socijalni rad u, u pružanju pomoći osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije prilikom zapošljavanja i društvene integracije. Eksperti su posebnu pažnju posvetili edukaciji polaznika u sljedećim oblastima: razvoj i implementacija individualnog plana aktivacije, praktični elementi efektivnosti individualnog planiranja aktivacije, rješavanje problema, multidisciplinarni timski rad, međuinstitucionalna saradnja, vještine komunikacije i timskog rada i mapiranje resursa i usluga u lokalnoj zajednici.

Nakon prvog dana obuke, u srijedu, 29. marta 2017. godine, održan je okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse u zemljama EU”. Pored projektnog tima i korisnika projekta, okruglom stolu su prisustvovali brojni predstavnici nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnici lokalne samouprave, područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz kontinentalnog regiona Crne Gore. Tokom njegovog trajanja voditeljica tehničke pomoći projekta, Vanja Hazl i ekspert na projektu, Goran Milošević, prisutnima su predstavili nove metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad i socijalnu aktivaciju, kroz primjere dobre prakse u zemljama Evropske unije. Goran Milošević predstavio je dobru praksu u oblasti socijalnog preduzetništva u Sloveniji, na primjerima Romskog naselja Kamenci i Eko farme Korenika, što je kod prisutnih izazvalo veliku pažnju i razmjenu iskustva na temu mogućnosti osnivanja socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, koja bi uključila angažovanje osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije. Zaključak je bio da je za uspješan početak i razvoj navedenog potrebno povjerenje, saradnja i partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora.

Ukazujući na značaj uvođenja novih metoda rada, eksperti projektnog tima su istakli da je jedan od najboljih odgovora na socijalnu isključenost socijalna aktivacija osoba koje pripadaju osjetljivim grupama, s ciljem da im se omogući da riješe probleme, osnaže se i razviju sposobnosti za društvenu integraciju i zapošljivost. U svrhu postizanja navedenog cilja neophodno je otkloniti prepreke koje onemogućavaju osjetljivim kategorijama da se aktivnije uključe u društveni život i na tržište rada. Najvažniju ulogu u tome treba da uzmu javne institucije i organizacije civilnog društva, kao njihovi zastupnici koji treba da ih osnaže za aktivno učešće u društvenom životu. 

Zbog toga je neophodno poboljšati saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakli su predstavnici konzorcijuma WYG International u svojim obraćanjima prisutnima. 


PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja