Manja slova Veća slova RSS

 

Zakon o radu 
Pitajte!


Novi Zakon o radu stupio je na snagu 07.01.2020, godine, nakon trogodišnjeg zajedničkog rada predstavnika svih socijalnih partnera i pozitivnog stava partnera iz EU. 

Direktorat za rad u okviru Ministarstvu rada i socijalnog staranja nadležan je za izradu i tumačenje Zakona o radu. 

Ovdje možete preuzeti: Zakon o radu.docx

Imajući u vidu značaj ovog propisa za radnike, poslodavce i sve građane Crne Gore pozivamo cjelokupnu zainteresovanu javnost da nas kontaktira i zatraži mišljenje ili pojašnjenje odredbi ovog Zakona. Nastojaćemo da vam u najkraćem vremenu odgovorimo.

Sve informacije na:


E-mail:    zakonoradu@mrs.gov.me           Telefon: 020/482-467


Na Vaša pitanja odgovaraće: 


- mr Zoran Ratković, generalni direktor Direktorata za rad 

- Marina Vučićević, načelnica Direkcije za radne odnose 

- Irena Joksimović, samostalna savjetnica u Direkciji za radne odnose 

- Marko Ćipović, samostalni savjetnik u Direkciji za radne odnose,