Press centar

02.05.2020.

"Vlada pripremila subvencije plata za 100.000 radnika" - intervju ministra Kemala Purišića za Portal Standard

"Vlada pripremila subvencije plata za 100.000 radnika" - intervju ministra Kemala Purišića za Portal Standard Crna Gora dočekuje 1. maj 2020. bez radnika na radnim mjestima. Pandemija COVID 19 učinila je položaj radničke klaser još težim. Epidemija je bitno promijenila dosadašnje obrasce ponašanja i generalno način života građana u svim oblastima, pa dakle i u svijetu rada. To je razlog što se Međunarodni praznik rada u mnogim državama svijeta obilježava u atmosferi straha od zaraze, gubitka radnog mjesta, smanjenja zarada i generalno brige za socijalnu egzistenciju. S druge strane, poslodavci su zabrinuti i za svoje kompanije i perspektivu biznisa. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je u razgovoru za Standard rekao da ne smijemo izgubiti iz vida razloge zbog kojih su mnogi radnici u svojim domovima, a ne na radnim mjestima.

02.03.2020.

"Plan je da se sa 8 miliona podrže projekti u biznisu. U fokusu mladi, žene i osobe sa invaliditetom", kazao je u intervjuu za PRVA TV ministar Kemal Purišić

"Plan je da se sa 8 miliona podrže projekti u biznisu. U fokusu mladi, žene i osobe sa invaliditetom", kazao je u intervjuu za PRVA TV ministar Kemal Purišić

Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira reviziju dječjih i socijalnih davanja. To je Prvoj rekao ministar Kemal Purišić. Namjera je, kaže ministar, da novac dođe do onih kojima najviše treba. Od Zakona o radu koji je stupio na snagu početkom godine Purišić očekuje da će pozitivno uticati, kako na radnike, tako i na državu i poslodavca.

20.02.2020.

Ministar Kemal Purišić povodom Svjetskog dana socijalne pravde: Socijalna davanja su redovna i sve veća

Ministar Kemal Purišić povodom Svjetskog dana socijalne pravde: Socijalna davanja su redovna i sve veća

U 2017. godini smo povećali materijalna davanja za socijalno ugrožene kategorije stanovništva za 20%. Tako je iznos socijalnih davanja porastao sa oko 59 miliona na oko 76 miliona eura u 2019. godini.

13.01.2020.

"Zakon o radu nije rigidan, poslodavac neće moći da otpusti trudnicu" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Portal Analitika

"Zakon o radu nije rigidan, poslodavac neće moći da otpusti trudnicu" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Portal Analitika

Ne slažem se sa ocjenom da je Zakon o radu rigidan I da će podstaći odlazak radnika u inostranstvo. Rekao bih da je on adekvatan za dobre radnike i odgovorne poslodavce. Njime smo uspostavili balans otvorenog tržišta rada u cilju bržeg lakšeg zasnivanja radnog odnosa, ali njegovog raskidanja. To omogućava veću mobilnost radne snage i veću međusobnu konkurenciju. Upravo MOR-a i EU preporučuju fleksibilnost u procesu zasnivanja, trajanja i raskidanja radnog odnosa jer to omogućava veću zapošljivost radnika.

26.03.2018.

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"

Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) je kapitalni projekat crnogorske Vlade koji je omogućio sproveđenje reforme sistema socijalne zaštite sa ciljem da se siromašnima i socijalno ugroženima obezbijedi što kvalitetnija socijalna i porodična zaštita, kako u dijelu materijalnih davanja, tako i sa aspekta socijalnih usluga, kazao je Vikend novinama ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišic.

10.01.2018.

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Televiziju "Prva"

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Televiziju "Prva"

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za Prvu Televiziju sumira godinu za nama i govori o izazovima i planovima Ministarstva za naredni period

10.01.2018.

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za DN "Dan"

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za DN "Dan"

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je u intervjuu za "Dan" poručio da nijesu on, Vlada ili Bošnjačka stranka ukinuli naknade za majke, već da je to rezultat odluke Ustavnog suda. Takođe, ističe da su naknade bile neodržive jer je za njih više izdvajano nego za sva socijalna davanja u državi, te da je za njih trebalo novca koliko i za godišnji kapitalni budžet.