Kemal Purišić – ministar rada i socijalnog staranjamrssRođen 1959. godine u Plavu.

Završio je Ekonomski fakultet u Nišu. Radio na poslovima inspektora društvenih prihoda, sekretara opštinskog sekretarijata za privredu i finansije opštine Plav, šefa kabineta predsjednika opštine Plav, i izvršnog direktora Komunalnog preduzeća u Plavu.

Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore od 2006-2015. godine.