Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

08.10.2018.

SAOPŠTENJE: Predstavnice Ministarstva rada i socijalnog staranja u posjeti Republici Srbiji, povodom 41. Međunarodnog sajma prevencije i reagovanja u vandrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu

SAOPŠTENJE: Predstavnice Ministarstva rada i socijalnog staranja u  posjeti Republici Srbiji, povodom 41. Međunarodnog sajma prevencije i reagovanja u vandrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu U periodu od 01.10. do 05.10.2018. godine, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu Danijela Šuković, samostalna savjetnica u Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu Jovana Bošković, i samostalna savjetnca Mejra Šahmanović, učestvovale su na 41. Međunarodnoom sajmu prevencije i reagovanja u vandrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu u Beogradu, na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

05.10.2018.

Pojašnjenje

12.09.2018.

U Briselu održana konferencija o prošlosti i izgradnji mira u regionu

U Briselu održana konferencija o prošlosti i izgradnji mira u regionu

Dana 11. i 12. septembra u Briselu je održana konferencija o prošlosti i izgradnji mira u regionu (“Conference on Legacies of the Past and Peacebuilding”). Cilj održavanja Konferencije je da se razgovara o procesima ponovnog uspostavljanja povjerenja, uključujući istinu i pravdu, reparacije, pamćenje i sprječavanje sukoba.

13.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U BIJELOM POLJU,BUDVI I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima

03.08.2018.

SPISAK MOTORNIH VOZILA U POSJEDU MINISTARSTVA

SPISAK MOTORNIH VOZILA U PODSJEDU MINISTARSTVA ...

23.07.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU i upućuje JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.

18.07.2018.

Načelnica Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu Danijela Šuković govori o Preporukama za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore, pripremilo Preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru