Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

09.12.2019.

SAOPŠTENJE: JAČANJE KAPACITETA SINDIKATA KROZ STRUČNU OBUKU SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH NA POLJU ZZNR

SAOPŠTENJE: JAČANJE KAPACITETA SINDIKATA KROZ STRUČNU OBUKU SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH NA POLJU ZZNR U okviru Projekta “Sindikat sindikatu” (Union to Union) koji realizuju sindikati iz Švedske LO, TCO i SACO, a posredstvom Regionalne kancelarije MKS/PERC iz Sarajeva, Savez sindikata Crne Gore organizovao je seminar pod nazivom „Znanje o zdravlju i zaštiti na radu kao osnova za bezbjedan rad“ u „SindCentru“, Muo, Kotor 6. i 7.decembra 2019.godine.

06.12.2019.

SAOPŠTENJE: Primijenjenost mjera ZZNR na auto-putu Bar-Boljare

SAOPŠTENJE: Primijenjenost mjera ZZNR na auto-putu Bar-Boljare

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja obišli su autoput Bar – Boljare, čija je izgradnja u završnoj fazi i razgovarali sa predstavnicima kineske kompanije CRBC i nosiocima ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu na temu primijenjenosti mjera zaštite za više od 3000 zaposlenih, koliko ih je angažovano na najvećem infrastrukturnom objektu u Crnoj Gori.

06.12.2019.

Objavljen kratki dokumentarni filma „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“

Kratki dokumentarni film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ autora Zorana Zonja Markovića, koji je predstavlja multimedijalni vodič za žrtve nasilja u porodici urađen je u okviru zajedničke inicijative Sistema UN i Vlade Crne Gore povodom ovogodišnje kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Četvorominutni film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ ilustruje put žrtve ka izlasku iz situacije nasilja kao i strukturu sistemskog odgovora na nasilje, odnosno aktere društva koji žrtvama nasilja u porodici mogu da pruže pomoć i podršku.

10.10.2019.

Održan sastanak predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

Održan sastanak predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

U Sarajevu je 10. oktobra održan sastanak u prostorijama Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP), između predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom mehanizama regionalne saradnje za nestala lica, koji je podržala Vlada Velike Britanije.

12.09.2019.

Stručni ispit: opšte napomene, ispitna pitanja i literatura

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15,42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) čl.127 i 172 a propisano je da su svi stručni radnici kao i pripravnici nakon obavljenog pripravničkog staža dužni da polože stručni ispit u sistemu socijalne i dječje zaštite. Stručni ispit polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.

11.09.2019.

Posmrtni ostaci porodice Šutaković preuzeti i sahranjeni u Andrijevici

Posmrtni ostaci porodice Šutaković preuzeti i sahranjeni u Andrijevici

Dana 10. septembra na graničnom prelazu Kula – opština Rožaje izvršena je primopredaja posmrtnih ostataka 5 članova porodice Šutaković i to Nedeljka, Darinke, Aleksandra, Đorđa i Radomana, koji se nalaze se na Listi nestalih lica koju vodi Komisija za nestala lica Vlade Crne Gore, a koja su identifikovana na Institutu na sudsku medicinu u Prištini.

06.07.2019.

U Poznanju održan sastanak u okviru šestog samita Berlinskog procesa, na temu nestalih lica u sukobima u bivšoj Jugoslaviji

U Poznanju održan sastanak u okviru šestog samita Berlinskog procesa, na temu nestalih lica u sukobima u bivšoj Jugoslaviji

Dana 4. jula 2019. godine je u poljskom gradu Poznanju održan poseban sastanak u okviru šestog samita Berlinskog procesa, na temu nestalih lica u sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Grupa za nestala lica (GNL) je na samitu u Poznanju podnijela izvještaj o napretku ostvarenom sprovođenjem Okvirnog plana u periodu od novembra 2018. do jula 2019. godine. Komisiju za nestala lica Vlade Crne Gore predstavljali su Dragan Đukanović, predsjednik Komisije i Darka Džabasan, sekretarka Komisije.