Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

19.03.2015.

Program rada Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

05.03.2015.

Izvještaj 2015 godine o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Izvještaj o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

04.03.2015.

Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2014. godinu

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2014. godinu

10.02.2015.

Saopštenje: Intenziviranje saradnje u procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica Komisija Crne Gore i Kosova

Saopštenje: Intenziviranje saradnje u procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica Komisija Crne Gore i Kosova

Na poziv predsjednika Komisije Vlade Crne Gore za nestala lica, Dragana Ðukanovića, održan je sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, sa delegacijom Republike Kosovo, koju je predvodio predsjednik Vladine komisije za nestala lica, g-din Prenk Gjetaj

11.12.2014.

Komisija za nestala lica

Zadatak Komisije je da prati, proučava i uređuje predloge za rješenje pitanja nestalih lica sa teritorije Crne Gore u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ.

20.11.2014.

SPISAK OVLAŠĆENIH ORGANIZACIJA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

shodno rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja, u skladu sa čl. 37 Zakona o zaštiti na radu ("Služben ilist RCG", br. 79/04 i "Službeni list CG", br. 26/10, 40/11) i čl. 41 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni listCrneGore", br.34/14)

13.11.2014.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za poziv broj 9/2014 - OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje: