Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

11.07.2016.

Ugovor, Aneks i Polisa Swiss osiguranja, Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda, registracije i pranja službenih vozila i Ugovor o kupovini poslovnog prostora

Ovdje možete preuzeti Polisu osiguranja i Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda, registracije i pranja službenih vozila Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ugovor o kupovini poslovnog prostora i izjava, Ugovor o pružanju usluga osiguranja i Aneks - Swiss osiguranje

31.03.2016.

Izvjestaj o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

31.03.2016.

Program rada Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2016. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2016. godinu

12.02.2016.

Izvještaj 2016 godina o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Izvještaj o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

14.09.2015.

Saopštenje: Pred Komitetom za prisilne nestanke Ujedinjenih nacija uspješno predstavljen Inicijalni izveštaj Crne Gore o sprovođenju Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka

Saopštenje: Pred Komitetom za prisilne nestanke Ujedinjenih nacija uspješno predstavljen Inicijalni izveštaj Crne Gore o sprovođenju Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka

Delegacija Crne Gore koju je predvodio ministar pravde G.din Zoran Pažin, 9. septembra 2015. godine uspješno je završila predstavljanje Inicijalnog izvještaja o sprovođenju Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka Komitetu za prisilne nestanke u Ženevi.

09.09.2015.

Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici

Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici

Osnovni ciljevi kampanje su informisanje građana/ki o dostupnosti besplatne, nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici, zatim motivisanje građana/ki da koriste liniju za pomoć i podizanje povjerenja u sistemski pristup državnih organa u segmentu pružanja zaštitnih mjera.

16.07.2015.

Saradnja Direkcija za poslove zaštite na radu Crne Gore i Republike Hrvatske

Saradnja  Direkcija za poslove zaštite na radu Crne Gore i Republike Hrvatske

Cilj posjete je bio da se nauči iz dobre prakse EU o usvajanju nove regulative na području zaštite i zdravlja na radu.

29.05.2015.

Zakonska regulativa

Zakonska regulativa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

09.05.2015.

U organizaciji ICMP održan je sastanak o projektu formiranja zajedničke liste osoba nestalih na području bivše Jugoslavije

U organizaciji ICMP održan je sastanak o projektu formiranja zajedničke liste osoba nestalih na području bivše Jugoslavije

Dana 8. maja 2015. godine u organizaciji Međunarodne komisije za nestale ( ICMP ) održan je u Crnoj Gori u Miločeru sastanak o projektu formiranja zajedničke liste osoba nestalih na području bivše Jugoslavije.

27.03.2015.

Izvjestaj o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2014 godinu

Ovaj izvještaj predstavlja pregled realizovanih aktivnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, odnosno organa koji su u nadležnosti ovog ministarstva i sadrži osnovne rezultate koji su postignuti u ovoj oblasti.