Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

28.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

27.04.2017.

Budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2017. godinu

Budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2017. godinu

27.04.2017.

Budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2016. godinu

Budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2016. godine

20.04.2017.

Saopštenje: U Budvi održan skup o jačanju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i potragama za nestalim osobama

Saopštenje: U Budvi održan skup o jačanju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina  i potragama za nestalim osobama

U Budvi su održane druge regionalne konsultacije o jačanju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i potragama za nestalim osobama

18.04.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU I STANJU U UPRAVNIM OBLASTIMA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA 2016. GODINU

Ovdje možete preuzeti IZVJEŠTAJ O RADU I STANJU U UPRAVNIM OBLASTIMA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA 2016. GODINU

30.03.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM SAVJETU

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije i upućuje Javni poziv organima, organizacijama,udruženjima i pojedincima da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o Socijalnom savjetu

28.03.2017.

SAOPŠTENJE: Delegacija Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije posjetila Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

SAOPŠTENJE: Delegacija Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije posjetila Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Delegacija Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, Elizabeta Kunovska, rukovodilac projekta, Nataša Tasevska Stojanovska, koordinatorka za socijalnu zaštitu i Sanja Andovska, menadžer za finansije i nabavke, boravila je u posjeti Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore u ponedeljak i utorak, 27. i 28. marta 2017. godine, kako bi se detaljnije upoznali sa našim projektom Socijalni karton – IISSS Crne Gore radi njegove replikacije u Makedoniji.

08.08.2016.

Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu