Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

20.06.2017.

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvorio je danas, 20. juna 2017. godine, Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

16.06.2017.

NAJAVA: Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće u utorak, 20. juna 2017. godine, okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

15.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM SAVJETU

Tekst Nacrta zakona o socijalnom savjetu je 24. aprila 2017. godine objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 5. juna 2017. godine.

06.06.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje izvještaj o Javnim konsultacijama za Nacrt zakona o radu

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Nacrta zakona o radu. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 12.05.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je kontakt za dostavljanje primjedbi i sugestija.

26.05.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije

Okrugli sto održaće se u ponedeljak, 05. juna 2017. godine, u periodu od 11 do 13 časova, u staroj zgradi Vlade u Podgorici, ul Jovana Tomaševića b.b.

11.05.2017.

SAOPŠTENJE: Delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja posjetila Ministarstvo rada i socijalne politike Makedonije

SAOPŠTENJE:  Delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja posjetila Ministarstvo rada i socijalne politike Makedonije

Na poziv Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, boravila je u posjeti Skoplju dana, 11. i 12. maja 2017. godine, kako bi nastavili započetu saradnju na razvoju informacionih sistema i razmjene iskustava za informatičku obradu socijalnih usluga

11.05.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O FONDU RADA

Tekst Nacrta Zakona o Fondu rada je 30. marta 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portal e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu.

05.05.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zaiteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o reprezentativnosti sindikata. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 03.04.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i kontakt za ostavljanje primjedbi i sugestija

04.05.2017.

Program rada Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2017. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2017. godinu