Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

07.09.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu za izradu Nacrta zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti počela je 5. avgusta 2017. godine, objavljivanjem Javnog poziva u dnevnom listu „Pobjeda" i na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e- uprave i traje 40 dana, nakon čega će biti pripremljen Izvještaj o javnoj raspravi.

06.09.2017.

Supervizija u centru za socijalni rad - Priručnik za supervizore

Ovaj Priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa. Priručnik je nastao kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika, kao i samih supervizora, imajući u vidu da je supervizija na crnogorskom području na samom početku razvoja.

06.09.2017.

Od problema do prilika u vođenju slučajeva - Priručnik za praktičare

Priručnik je u potpunosti realizovan kroz projekat Socijalni karton – IISSS

29.08.2017.

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH

30. avgusta obilježava se sjećanje na žrtve prislinog nestanka, nestanka u oružanim sukobima i zločinima protiv čovječnosti. Ovaj dan podsjeća da je rasvjetljavanje sudbine nestalih lica civilizacijska, pravna i moralna obaveza prema žrtvama, njihovim porodicama i drušva u cjelini, koja protekom vremena ne može biti manja.

05.08.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

12.07.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Sl. list Crne Gore, broj 12/12“), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

29.06.2017.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu - 2017. godina

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

23.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

Tekst Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata je 8. maja 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 17. juna 2017. godine.