Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita i zdravlje na radu

02.11.2020.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

Na osnovu člana 7 stav 1 Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu (“Službeni list RCG”, broj 67/05), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, d o n o s i

17.09.2020.

NASTAVAK AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU “GRADIMO ZAŠTITU I ZDRAVLJA NA RADU ZA XXI VIJEK!”

NASTAVAK AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU “GRADIMO ZAŠTITU I ZDRAVLJA NA RADU ZA XXI VIJEK!”

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu, potpisalo ugovore sa nevladinim organizacijama čija je oblast djelovanja usmjerena na obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve aktere u procesu rada, sa posebnim akcentom na građevinski sektor.

17.08.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Na osnovu čl. 32b, 32đ, 32e stav 2, 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (,,Sl. list CG’’, br 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!“, broj 106-134/20-670/14 objavljenog 16.03.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

23.07.2020.

Održan regionalni webinar - Bezbjedan povratak na radna mjesta u vrijeme pandemije COVID-19

Održan regionalni webinar - Bezbjedan povratak na radna mjesta u vrijeme pandemije COVID-19

Pandemija novog korona-virusa Covid-19 ostavlja ogroman trag na način života i životni standard ljudi širom svijeta. Uprkos mjerama za spriječavanje širenja pandemije koje su države uvele ova zdravstvena kriza sve više prerasta u svjetsku ekonomsku krizu, uz razorne efekte po javno zdravlje i globalne ekonomske tokove.

17.07.2020.

Koordinatori za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i fazi izvođenja radova na izvjesnom putu do primjene

Koordinatori za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i fazi izvođenja radova na izvjesnom putu do primjene

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore i Udruženjem zaštite na radu Crne Gore organizovalo je seminar na temu koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu na gradilištu – u fazi projektovanja i u fazi izvođenja radova.

26.06.2020.

Održan je okrugli sto „Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom“

Održan je okrugli sto „Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom“

Dana 26.06.2020. godine održan je okrugli sto „Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom“, koji je organizovan u okviru projekta OSIguraj uslove sebi!, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

24.06.2020.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu – 20. i 21. jul 2020. godine