Manja slova Veća slova RSS 

Stručni ispit u socijalnoj i dječjoj zaštiti

14.10.2019.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite

Utvrdjuje se ispitni rok za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 31.oktobar 2019. sa početkom u 15:30 u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja , Rimski trg 46, Podgorica.

13.09.2019.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite

Utvrdjuje se ispitni rok za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 26.septembar 2019. sa početkom u 15:30 u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja , Rimski trg 46, Podgorica.

12.09.2019.

Stručni ispit: opšte napomene, ispitna pitanja i literatura

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15,42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) čl.127 i 172 a propisano je da su svi stručni radnici kao i pripravnici nakon obavljenog pripravničkog staža dužni da polože stručni ispit u sistemu socijalne i dječje zaštite. Stručni ispit polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.