Manja slova Veća slova RSS

 

Socijalni karton

25.05.2019.

Predstavljena baza podataka o porodičnom nasilju

Predstavljena baza podataka o porodičnom nasilju Baza podataka o porodičnom nasilju, koja omogućava razmjenu prijava i obavještenja o nasilju u porodici između ministarstava socijalnog rada i staranja i unutrašnjih poslova, danas je zvanično puštena u operativni rad.

29.05.2018.

JU Dom starih Grabovac, Risan održava visok standard kvaliteta usluge za svoje korisnike: usaglašavanje sa ISO 9001:2015 standardom kvaliteteta

JU Dom starih Grabovac, Risan održava visok standard kvaliteta usluge za svoje korisnike: usaglašavanje sa ISO 9001:2015 standardom kvaliteteta

U JU Domu starih ,,Grabovac” Risan trenutno je smješteno oko 300 korisnika, o kojima brine 110 zaposlenih radom u tri smjene tokom cijele godine. Dom pruža kompletnu institucionalnu brigu starim licima, odraslim invalidnim licima, hronično – duševno oboljelim starim licima i osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

12.03.2018.

Prezentacija: Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS)

Prezentacija: Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS)

Prezentaciji, koja je održana u srijedu, 7. mart, 2018 god., u UN zgradi, prisustvovali su glavni inspektor i inspektori Uprave za inspekcijske poslove, Odsjeka za inspekciju socijalne i dječje zaštite; generalni direktori i predstavnici Direkotrata za informatiku i analitičko-statističke poslove i Direktorata za socijalno staranje i dječju zastitu Ministarstva rada i socijalnog staranja; direktorica CZSR za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi sa saradnicima, i predstavnici UNDP-a.

08.12.2017.

Izvještavanje i poslovna analitika – Socijalni karton – IISSS

Izvještavanje i poslovna analitika – Socijalni karton – IISSS

Projekat: Socijalni karton – Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS)

26.09.2017.

Priručnik za polaganje stručnog ispita za socijalnu zaštitu

Ovaj priručnik nudi pregled razvoja modela vođenja slučaja u sistemu socijalne zaštite, koji je prilagođen prilikama u Crnoj Gori i služi kao literatura za polaganje stručnog ispita za zaposlene u sistemu socijalne zaštite.

26.09.2017.

SAOPŠTENJE: Na Infofestu predstavljen projekat Socijalni karton - IISSS

SAOPŠTENJE: Na Infofestu predstavljen projekat Socijalni karton - IISSS

Na 24. Infofestu koji se održava u Budvi, Dragan Raketić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Milan Marić, S&T Crna Gora i Aleksandra Višnjić, UNDP, predstavili su projekat Socijalni karton – ISSS, sa aspekta digitalizacije.

06.09.2017.

Supervizija u centru za socijalni rad - Priručnik za supervizore

Ovaj Priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa. Priručnik je nastao kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika, kao i samih supervizora, imajući u vidu da je supervizija na crnogorskom području na samom početku razvoja.

06.09.2017.

Od problema do prilika u vođenju slučajeva - Priručnik za praktičare

Priručnik je u potpunosti realizovan kroz projekat Socijalni karton – IISSS