Manja slova Veća slova RSS 

Zakonska regulativa

20.11.2013.

Zakonska regulativa koja uredjuje rad ministarstva

Zakon o državnoj upravi; Zakon o državnim službenicima i namještenicima ...

19.11.2013.

Međunarodni propisi

Evropska socijalna povelja, Povelja o osnovnim pravima EU, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ...