Manja slova Veća slova RSS

 

>

Zakonska regulativa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i boračke i invalidske zaštite

Datum objave: 25.11.2013 13:16 | Autor: MRSS

Ispis Štampaj stranicu


Zakon

 

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.docx

Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.docx

Predlog Zakona o dopuni Zakona o PIO.docx

 


Uredba

Uredbu o utvrđivanju radnih mjesta u organima državne uprave na kojima se staž ....docx

Uredbu o utvrđivanju dužnosti, odnosno poslova na kojima se profesionalnim vojnim ....docx

Uredba o utvrdj. radnih mjesta u organima drzavne uprave sa benef. stazom 80_10.doc

 

 

 
Pravilnik

Pravilnik o utvrđivanju tjelesnih oštećenja.docx

Pravilnik o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem ....docx

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti.docx

Pravilnik o utvrđivanju osnovica za PIO na koje se poljoprivrednici...docx

Pravilnik o postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za PIO.docx

Pravilnik o obrazovanju i načinu rada drugostepene invalidske komisije CG.docx

Pravilnik o obimu i sadržini medicinske dokumentacije potrebne za prava PIO.docx

Pravilnik o bližem određivanju radnih mjesta u organima državne uprave na kojima se staž ....docx

Pravilnik o utvrdjivanju procenta vojnog invalid i invalid civilnog invalida rata 5_2004.doc

Pravilnik o utvrdjivanju osnovica za pio za lica zaposlena u inostranstvu 34_2004.doc

Pravilnik o utvrdjivanju osnovica za pio na koje se osiguranici poljop mogu osig. 34_2004.doc

Pravilnik o utvrd.radnih mjesta na kojima se staz osig.racuna sa uvec.trajanjem 71_10.doc

Pravilnik o radu ljekarske komisije u postupku za ostv.prava iz boračke i inv.zaStite br.19_2004.doc

Pravilnik o ostecenjima po osnovu kojih vojni i civilni invalid ima pravo na ort.dodatak 5_2004.doc

Pravilnik o oblicima vojne obuke koji izazivaju povecanu opasnost za ostecenje organizma 13_2004.doc

Pravilnik o nacinu vodjenja evidencije korisnika prava iz boracke i invalidske zastite 45_2004.doc

Pravilnik o medicinskim indikacijama 11_2004.doc

Pravilnik o jedinstvenom kodeksu sifara za unosenje podataka u mat evidenciju 5_2004 i 84_2009.doc

Pravilnik o jedinstvenim metodoloskim principima za vodjenje maticne evidencije iz pio 5_2004.doc

Pravilnik o blizem odredjivanju radnih mjesta u org.drz.upr. sa benef. stazom 1_11.doc

Odluka

 

Odluka Ustavnog suda_Zakon o PIO 14_2007.doc

Odluka Ustavnog suda _Zakon o PIO 61_2004.doc

 


Riješenje

 

 

Strategija

 


Obrazac

 

 

Izvještaj