Manja slova Veća slova RSS

 

Nasilje u porodici, nad ženama i djecom

06.10.2020.

Brošura: ''DAKLE, ŠTO JE TO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE'

Brošura: “U okviru projekata Savjeta Evrope ''Kraj seksualnom zlostavljanju i seksualnoj eksploataciji djece putem interneta'' (End Online Child Sexual Exploitation and Abuse@Europe) čija je Crna Gora korisnica, pripremljena je verzija Lanzarot Konvencije prilagođena djeci, pod nazivom ''DAKLE, ŠTO JE TO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE''. U okviru pomenutog projekta, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u saradnji sa Nadzornim komitetom Savjeta Evrope za praćenje realizacije ovog projekta, pripremilo za objavljivanje brošuru na crnogorskom jeziku.

10.08.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 109-128/20-588 od 6.03.2020.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

09.03.2020.

JAVNI KONKURS - „ ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020.godini u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici,objavljuje

17.01.2020.

Zakonska regulativa

Ovdje možete preuzeti...

06.12.2019.

Objavljen kratki dokumentarni filma „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“

Kratki dokumentarni film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ autora Zorana Zonja Markovića, koji je predstavlja multimedijalni vodič za žrtve nasilja u porodici urađen je u okviru zajedničke inicijative Sistema UN i Vlade Crne Gore povodom ovogodišnje kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Četvorominutni film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ ilustruje put žrtve ka izlasku iz situacije nasilja kao i strukturu sistemskog odgovora na nasilje, odnosno aktere društva koji žrtvama nasilja u porodici mogu da pruže pomoć i podršku.