Manja slova Veća slova RSS

 

>

Komparativna studija o mehanizmima reparacija za žrtve međunarodnih krivičnih djela na Zapadnom Balkanu

Komparativna studija o mehanizmima reparacija za žrtve međunarodnih krivičnih djela na Zapadnom Balkanu
Datum objave: 07.10.2020 10:26 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


U cilju izrade Komparativne studije o postojećim mehanizmima reparacije za žrtve ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida na Zapadnom Balkanu, dana 6. oktobra o.g., održan je online sastanak predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore, gospodina Dragana ĐUKANOVIĆA, Predsjednika Komisije i gospođe Darke DŽABASAN, Sekretara Komisije sa timom spoljnih stručnjaka koji je zadužila Evropska komisija i njen Direktorat za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR). Projektni tim činili su gospođa Céline BARDET i gospođa Tea GORJANC-PRELEVIĆ. Cilj ovog sastanka bio je da Komisiji pruži informacije o trenutnom statusu primjene pravnih tekovina EU i međunarodnih standarda u pogledu prava na obeštećenje (reparacije) za žrtve ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, koje će doprinijeti izradi analitičkog izvještaja - pravne analize, sa posebnim naglaskom na pravnim tekovinama EU, i gdje je to relevantno, drugim međunarodnim standardima. 

Na sastanku je razgovarano o javnoj politici u odnosu na pravo na reparacije za žrtve međunarodnih krivičnih djela u Crnoj Gori i njenoj primjeni, imajući u vidu da reparacije podrazumijevaju i potragu za nestalim osobama, nivou integrisanosti, primjene ili razmatranja međunarodnih i evropskih odredbi koje se odnose na pravo na reparacije u praksi, javnim politikama ili zakonodavstvu u domenu nadležnosti Komisije za nestala lica i drugim relevantnim pitanjima iz oblasti rada Komisije.

Predsjednik Komisije upoznao je sagovornike sa zadacima koji su joj povjereni a imajući u vidu težinu, složenost i specifičnost pitanja kojim se bavi, kao i političku osjetljivost, ukazao je da Komisija sarađuje sa nadležnim ministarstvima, stručnjacima i forenzičarima, u cilju obezbjeđivanja sveobuhvatnog, profesionalnog i sistemskog pristupa u rješavanju ovog pitanja. Takođe, naglasio je da Komisija sarađuje sa međunarodnim organizacijama i institucijama (Međunarodna komisija za nestala lica, Međunarodni komitet Crvenog Krsta i UNDP), u skladu sa njihovim mandatom i potpisanim međunarodnim dokumentima.

S tim u vezi upoznao je sagovornike da postojanje Komisije je predviđeno dok traje proces traženja lica koja se vode kao nestala u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Komisija ima kontakte sa porodicama nestalih lica u cilju informisanja o aktuelnom stanju slučajeva i prikupljanja novih saznanja i činjenica, koje mogu pomoći u rješavanju sudbine njihovih nestalih članova i obavještava porodice o činjenicama u vezi pronalaska posmrtnih ostataka njihovih članova, pruža pomoć u organizaciji preuzimanja posmrtnih ostataka, snosi troškove prevoza i sahrane. Komisija sarađuje sa udruženjima porodica nestalih lica, pruža im materijalnu pomoć i druge vidove podrške. Takođe, ostvarena je saradnja sa asocijacijama koje se ovim pitanjem bave za područje bivše Jugoslavije. 

S tim u vezi na sastanku je bilo riječi o potpisanim Protokolima o saradnji u traženju nestalih lica između države Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Kosovo.