Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

07.10.2020.

Komparativna studija o mehanizmima reparacija za žrtve međunarodnih krivičnih djela na Zapadnom Balkanu

Komparativna studija o mehanizmima reparacija za žrtve međunarodnih krivičnih djela na Zapadnom Balkanu

U cilju izrade Komparativne studije o postojećim mehanizmima reparacije za žrtve ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida na Zapadnom Balkanu, dana 6. oktobra o.g., održan je online sastanak predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore, gospodina Dragana ĐUKANOVIĆA, Predsjednika Komisije i gospođe Darke DŽABASAN, Sekretara Komisije sa timom spoljnih stručnjaka koji je zadužila Evropska komisija i njen Direktorat za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR). Projektni tim činili su gospođa Céline BARDET i gospođa Tea GORJANC-PRELEVIĆ.

05.10.2020.

Održaan treći redovni sastanak Operativne grupe za rješavanje NN slučajeva (NN Operativna grupa)

Održaan treći redovni sastanak Operativne grupe za rješavanje NN slučajeva (NN Operativna grupa)

Obzirom na ograničenja u kretanju i ličnom kontaktu uzrokovanim mjerama za sprječavanje širenja pandemije COVID-19, ali i potrebu za održavanjem komunikacije i dostignutog nivoa regionalne saradnje u procesu traženja nestalih lica, treći regionalni sastanak Operativne grupe za rješavanje NN slučajeva održan je 1. oktobra o.g. u online formatu.

09.06.2020.

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2020. godinu

Ovdje možete preuzeti...

29.04.2020.

Izvještaj MRSS o radu i stanju u upravnim oblastima za 2019. godinu

Ovdje možete preuzeti Izvještaj...

28.04.2020.

28. APRIL – SVJETSKI DAN ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

28. APRIL – SVJETSKI DAN ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Gradeći ovaj dan na svojim tradicionalnim vrijednostima socijalnog dijaloga, Međunarodna orgnizacija rada počev od 2003. godine, proslavlja 28. april, kao Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu.

13.03.2020.

Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti

10.03.2020.

Sastanak predstavnika Instituta za nestale osobe BiH i Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore

Sastanak predstavnika Instituta za nestale osobe BiH i Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore

U Sarajevu je dana 10.marta 2020. godine, održan bilateralni sastanak između Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine koga su predstavljali predsjedavajući Kolegijuma direktora Marko Jurišić i član Kolegijuma direktora Nikola Perišić te Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore, koju su predstavljali Dragan Đukanović, predsjednik Komisije i Darka Džabasan, sekretarka Komisije.